אג”ח מדינה – החלק הסולידי בתיק ההשקעות

כל תיק השקעות ראוי בנוי שכבות שכבות של סיכון.

ההיגיון השולט הוא שככל שיש יותר חשיפה מנייתית כך תיק ההשקעות יותר מסוכן. אני כופר בגישה הזאת. הטענה שלי היא שככל שתיק ההשקעות יפעל יותר זמן – המניות יניבו את התשואה הטובה ביותר – והסיכון בעבור זה יהיה הכי נמוך.

שכבת הסיכון הבאה היא ההשקעה באגרות חוב קונצרניות.

ההיגיון השולט הוא שרכיב אגרות החוב הוא מקשה אחת אל מול הרכיב המנייתי. לא כך הדבר. הרכיב הקונצרני, שהוא חלק מרכיב אגרות החוב, עלול להיות מסוכן יותר ממניות.

שכבת הסיכון הבאה נחשבת להכי פחות מסוכנת – השקעה באגרות חוב ממשלתיות. מדובר בשכבת סיכון הנחשבת לחלק הסולידי בתיק ההשקעות וככזה גם התשואות המצופות ממנו אינן גבוהות.

גם בסקטור אגרות החוב הממשלתיות יש לא מעט ניואנסים של חשיפה לסיכון – האם אג”ח שקלי או צמוד או האם מח”מ ארוך או בינוני או קצר.

ההשפעה המהותית ביותר על אגרות החוב היא הריבית.

כאשר הריבית יורדת סביר שנראה עליות שערים באגרות החוב וכאשר המח”מ ארוך יותר – נצפה לעליות שערים חדות יותר.

עליה בשערי הריבית תעשה בדיוק את ההיפך – תפגע במחירי אגרות החוב וככל שהמח”מ קצר יותר הפגיעה תהיה מינורית יותר.

המספרים היום ברכיב האג”ח נמוכים מאוד, במיוחד נמוכים ברכיב האג”ח הממשלתי, ולו בגלל שהשנים האחרונות היו מלוות בירידה בשערי ריבית בכל העולם.

מדידת אג”ח: עלית שערים = ירידה בתשואה, ירידת שערים=עליה בתשואה.

אז השנים האחרונות היו עם ריבית יורדת ולכן עליה בשערי אגרות החוב וירידה חדה בתשואות. היפוך המומנטום בריבית כך שתחל לעלות – תפגע במחירי אגרות החוב, תגרור הפסדי הון והתשואות יחלו לעלות.

אג”ח ממשלתיתשואה לפדיון
ממשלתי שקלי מחמ 2-50.17%
ממשלתי שקלי מחמ 5+1.10%
ממשלתי צמוד 2-5-1.08%
ממשלתי צמוד 5-10-0.94%
אג”ח קונצרני
תל בונד 201.24%
תל בונד שקלי1.78%

.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.