קפיטליזם קומוניזם

בסך הכל כמה עשרות שנים לאחור.

העולם היה מחולק ל 2 אג’נדות כלכליות שהמרחק ביניהן כרחוק מזרח ממערב. וכך בדיוק הן היו גם ממותגות – מערב ומזרח. קפיטליזם מול קומוניזם\מרקסיזם.

העולם המערבי בחר בשיטה הקפיטליסטית והעולם המזרחי בחר בקומוניזם. המילה “בחר” לא בדיוק מספרת את הסיפור המלא מאחר שבמדיניות הקומוניסטיות לא היה לציבור יכולת לבחור מה הוא רוצה.

וכמו באג’נדה הכלכלית גם האג’נדה הפוליטית היתה חצויה. בעולם המערבי דגלו בדמוקרטיה וחירות ובעולם המזרחי דגלו בטוטליטאריזם אישי או מפלגתי תוך דיכוי מתנגדים.

העולם היה מחולק בין שתי מעצמות על כאשר ארצות הברית הובילה את המערב הקפיטליסטי וברית המועצות הובילה את המזרח הקומוניסטי.

ישראל אמנם בחרה בצד המערבי קפיטליסטי אך היו בה צדדים שהזדהו גם עם הצד האחר. הרעיון המרקסיסטי היה הבסיס לקיבוצים השיתופיים.

על אף שבישראל שלטה אג’נדה כלכלית קפיטליסטית מסויימת, הקיבוצים היו תחת השפעה קומוניסטית.

בקיבוץ כולם היו שווים והרעיון הוא שאין כסף, והקצאת המשאבים נעשית על פי “כל אחד מקבל לפי צרכיו ונותן לפי יכולתו”. הפירוש הקל הוא שכל חבר קיבוץ מקבל אותו דבר ואין עדיפות לחבר זה או אחר וכל חבר נותן לקיבוץ כפי יכולתו.

זה עבר לא רע מאז עלה הקיבוץ הראשון על הקרקע. יש מי שמתייגים את הקיבוץ הראשון כדגניה א (עליה שניה) ויש כאלה שרואים את עין חרוד (עליה שלישית).

מעבר לחוליים אחרים שהיו בשיטת המחיה של הקיבוצים השיטה הכלכלית רק החמירה את מצבם עד למשבר שפקד את הקיבוצים באמצע שנות ה – 80. חובות הקיבוצים עלו וכושר ההחזר ירד.

השיטה הכלכלית פשטה את הרגל ואיתה גם הקיבוצים.

אין חלופה לקפיטליזם, ליוזמה האישית ולאחריות כלכלית אישית. זה בדיוק מה שהיה חסר לקומוניזם ולכן הוא נכשל בעולם – כמעט כל המדינות שחיו בשיטה הכלכלית הזאת פשטו רגל וכמובן השיטה נכשלה בקיבוצים שהוקמו בישראל.

מצורפות תמונות עדכניות של חדר האוכל באחד מקיבוצי עמק חפר: פעם – המקום בו כולם אכלו יחד בוקר צהריים ערב כאשר החברים אחראיים על הכנת האוכל, הגשתו, שטיפת הכלים, ניקיון חדר האוכל ועוד.

והיום? היום חדר האוכל הוא מקום דל תנועה. פועל ועובד רק לטובת ארוחת צהריים. מנוהל ע”י חברה חיצונית שאחראית על תיפעולו (אוכל וניקיון).