מכפיל רווח

בין הכלים בהם עושים שימוש בבואנו לנתח דוח כספי ולקבל החלטות השקעה – הוא מכפיל הרווח.

בשפה הפשוטה המכשיר מודד תוך כמה שנים נחזיר את ההשקעה. אם המכפיל עומד על 9 – זהו פרק הזמן שבו נחזיר את ההשקעה. אם המכפיל עומד על 20 – אזי זה פרק הזמן בו נחזיר את ההשקעה. אם אנחנו מחזיקים מניות של חברת טסלה (TSLA) אז אנחנו מחזיקים בחברה עם מכפיל רווח של כמעט 1,000 – נמתין 1,000 שנה ונחזיר את ההשקעה.

מכפיל הרווח נמדד בכל חברה שיש לה רווח ובחברות הפסדיות המשקיעים עושים שימוש במכפילים אחרים. כמו כן נמדד לצד מכפיל הרווח של החברה גם מכפיל הרווח הסקטוריאלי וזאת על מנת שיהיה יחס מסוים אליו נוכל לכוון – מכפיל גבוה או נמוך. האם החברה זולה או יקרה להשקעה. במקרה של טסלה – המכפיל הסקטוריאלי של עולם הרכב הוא 9 כך שניתן להסיק שהמכפיל של 1,000 הוא גבוה מאוד וקשה לראות משקיעים שמוכנים לחכות כ”כ הרבה זמן על מנת לראות בחזרה את השקעתם. אך גם פה יש תת סקטורים וכמובן חברות יוצאות מין הכלל.

כפי שתיכף אסביר, במקרה של טסלה יש צפי אגרסיבי של המשקיעים שהחברה תציג בשנים הקרובות רווחיות יוצאת דופן ולכן מוכנים להשקיע בחברה עם מכפיל שכזה.

חישוב של מכפיל הרווח הוא משוואה פשוטה: שווי שוק החברה חלקי הרווח השנתי שלה. או – מחיר מניה חלקי הרווח למניה.

בדוגמא בסיסית: אם שווי שוק של החברה עומד על 8 מיליארד שקל והרווח ב-12 החודשים האחרונים עומד על 800 מיליון שקל – ניתן לגזור שמכפיל הרווח הוא 10 ובהנחת הבסיס שכל שאר התנאים זהים, אזי נחזיר את ההשקעה לאחר 10 שנים.

אם מכפיל הרווח הסקטוריאלי עומד על 8 – נזהה בדוגמא שהחבה נסחרת במכפיל גבוה ואם יש חברות מהסקטור ש”יחזירו” לנו את ההשקעה תוך 8 שנים, למה לנו להשקיע בחברה יקרה שבה ההשקעה תחזור רק לאחר 10 שנים?!

אם המכפיל רווח הסקטוריאלי עומד על 12 – אז החברה בדוגמא תהיה זולה ועדיפה להשקעה.

בוא נחדד את ההתייחסות למכפיל הרווח העתידי.

מאחר והרווח הוא המכנה במשוואה – אם הצפי לרווח עולה המכפיל העתידי ירד. על מנת שהמכפיל העתידי ישקף את כדאיות ההשקעה וחזרה שלו לנקודת האיזון הסקטוריאלית – המונה במשוואה חייב יהיה לעלות גם הוא וזה אומר עליה בשווי שוק של החברה שזה אומר – עליה במחיר המניה בשוק.

מכפיל רווח נמוך אינו בהכרח הזדמנות השקעה מאחר ומאוד יכול להיות שהחברה מרוויחה פחות ואף צפויה להציג ירידה ברווחיות. ברגע שהמכנה במשוואה קטן – יורד גם המכפיל. האם נרצה להשקיע בחברה שרושמת פגיעה ברווחיות? סביר שלא.

לסיכום:

כמו משחק לגו רק פחות חלקים. מכפיל הרווח בנוי ממשוואה פשוטה וכל שצריך הוא לדעת איך “לשחק” במספרים שבמשוואה. המכפיל לבדו אינו עומד בפני המשקיע בבואו לקבל החלטה האם כדאי להשקיע.