בדרך לממשלה חדשה

יש קשר לשווקים הפיננסים?

אני חושב שעד לפני שנים רבות היתה השפעה ניכרת ומיידית לבחירתה של ממשלה חדשה.

השנים עשו את שלהן וכיום הבחירות והקמת ממשלה אינם אישו לשווקים הפיננסים.

עם זאת, מדיניות ממשלתית בכל הקשור לכלכלה – יש לה השפעה מכריעה על השווקים הפיננסים בטווח הזמן הבינוני.

אני אמנם קפיטליסט מושבע אך אנסה להתבונן על המצב מבחוץ.

אימוץ מדיניות סמי סוצאיליסטית, שחרור מסיבי של תקציבים ממשלתיים למגזרים לא יצרניים והזנחה של החירות הכלכלית האישית עלולה להיות אסון לכלכלה. הטלת מיסים כבדים על מנת לממן רעיונות מסוימים עלולה אף היא להמית אסון לכלכלה.

לכן, הממשלה החדשה שתקום, בעיקר אם מדובר על ממשלה שקרובה לצידה השמאלית, חייבת להיות מאוד ברורה בתכניות שלה לכלכלה הישראלית ולשמור שלא לגלוש למחוזות הסוציאליסטיים שפסו מהעולם.

נאחל לממשלה החדשה שתקום – הצלחה.

הצלחה של הממשלה – הצלחה של ישראל.