אג”ח בתשואות גבוהות

אגרות חוב על סוגיהן הן נעלם גדול בעיני רוב המשקיעים. מה גם שלפעמים המניות נראות על פניו יותר פשוטות לעיכול בכל הקשור לניתוח וקבלת החלטות השקעה.

אגרת חוב במהותה היא חוב. הלוואה שחברה נוטלת מהמשקיעים עם הבטחה להחזיר אותה בתשלומים או בתשלום אחד ובמהלך חיי החוב תשלם החברה ריבית שוטפת.

מי שקונה את החוב – יודע מראש מהם התנאים, מתי יקבל בחזרה את כספו וכמנה ריבית יקבל כל תקופה.

כמו במניות גם באגרת חוב יש שכבות שכבות של סיכוני השקעה.

הסיכונים ברורים –

אי תשלום ריבית או אי החזרת כספי ההשקעה עם סיום ההלוואה.

ככל שאגרת החוב פרוסה על שנים רבות יותר כך הסיכון רב יותר

אם אין בטחונות לחוב – הסיכון גובר

“הגב” של אג”ח ממשלתי הוא אינסופי אל מול “גב” של חברה ציבורית (מוגבלת בכמות הכסף שבקופתה).

אז כמו כל דבר בהשקעות – אם אנחנו רוצים ביטחון – נצפה לתשואות נמוכות. אם אנחנו רוצים תשואות גבוהות – נאלץ ליטול יותר סיכונים.

אגרות חוב בתשואות גבוהות מכונות HIGH YIELD.

מדובר באגרות חוב של חברות ציבוריות אשר לא מגובות בבטחונות ויש חשש מסויים (מי יותר ומי עוד יותר) שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה להחזר החוב ותשלומי הריבית.

אם אנו קונים אגרת חוב מהסוג הזה – אנחנו רוצים פיצוי לסיכון. הפיצוי הוא בדמות ריבית גבוה יותר ופוטנציאל תשואות גבוה יותר. הסיכון – דיפולט (אי יכולת של החברה לשלם את החוב ו\או את הריבית). במקרה דיפולט החברה תגיע להסדר חוב מול מחזיקי אגרות החוב. יש מקרים בהם תאבד ההשקעה כולה מאחר ולחברה אין יכולת לפרוע את ההתחיייבויות שלה בשום צורה ואופן.

עליה במחיר אגרת חוב = תשואה יורדת. ירידה במחיר אגרת חוב = עליה בתשואות.

אג”ח ממשלתי יסחר בתשואות נמוכות מאוד (ביטחון רב בהחזר ההשקעה).

אג”ח קונצרני יהיה בדרוגים שונים שיבהירו לנו מה מידת הסיכון לחוב (AAA הגבוה ביותר, CCC הנמוך ביותר).

ככל שהדירוג יהיה נמוך יותר – או – ככל שלא יהיה דרוג כלל, כך הסיכון יעלה והתשואות יהיו גבוהות יותר.

כמובן שמדובר בהשקעה שאינה רגילה והסיכון בה הוא לא קטן (למרות שמדובר באגרת חוב).

מי שקורא אותי יודע שאני מעדיף חשיפה מגזרית\מדדית, ובכך אני מקטין את החשיפה לסיכון ועוד יותר מכך אני מפחית לאפס את החשיפה לדיפולט ולמצב של איבוד ההשקעה כתוצאה מאי תשלום החוב והריבית עליו, באמצעות קרנות נאמנות.

קרנות HY יש למגדל MTF, תכלית TTF, אלטשולר ISHARES

וכמובן קרנות או ETF דומים בשווקי חו”ל.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.