באיזה קרנות נאמנות כדאי להשקיע

ישנן 2 דרכים מובילות להשקעה בשווקים הפיננסים. הראשונה, לבחור מניות ואגרות חוב טובות שישאו רווחים והשניה היא לבחור קרנות נאמנות טובות שיעשו את העבודה.

ההבדל בין 2 הדרכים אמנם שונות מאוד אך בשניהן מקבלים חשיפה הולמת להשקעות בבורסה.

בכל תיק השקעות ראוי שיהיה פיזור שמתאים לאופי בעליו. יכול להיות פיזור מנייתי, פיזור בין מניות ואג”ח, פיזור בין מניות, אג”ח וקרנות נאמנות ופיזור בין הקרנות עצמן.

במידה והחלטתם להשקיע באמצעות קרנות נאמנות – סביר להניח שההחלטה שקיבלתי היא נבונה אך גם בתיק קרנות נאמנות יש צורך לבנות אלוקציה טובה שתתאים לאופי שלכם ועוד יותר מכך – שתתפקד כמו שצריך ותענה על הצרכים.

בשוק ההון יש כמה סוגי קרנות נאמנות: קרנות מנוהלות, קרנות עוקבות וקרנות סל.

בישראל נסחרות מעל 2,000 קרנות נאמנות המנהלות מעל 300 מיליארד שקל.

בין שלל קרנות הנאמנות ישנן קרנות המשלבות סקטורים שונים על מנת לקרוץ למשקיעים.

בבואנו לבנות אלוקציית השקעות אני מאמין בבחירה מדוייקת של קרנות בהתאם לאופי שכבת הסיכון בתיק ההשקעות ולהתעלם עד כמה שניתן מקרנות נאמנות משולבות.

הכוונה היא שרכיב המנייתי נבחר קרנות נאמנות שההתמחות שלהן היא מניות בלבד. גם ברכיב זה ניתן לבחור קרנות נאמנות עוקבות מדד או סקטור מסויים וניתן לבחור בקרן נאמנות המשקיעה במניות ומנוהלת עפ”י מדיניות ברורה של מנהל הקרן.

גם ברכיב אגרות החוב כדאי לבחור קרנות נאמנות המתמחות בסקטור שמתאים לנו בהתאם לשכבת הסיכון. גם כאן, ניתן להשקיע בקרן מחקה העוקבת אחר מדד או סקטור מסויים וניתן לבחור בקרן נאמנות מנוהלת המשקיע באגרות החוב שונות בהתאם למדיניות מנהל הקרן.

בחירה בקרנות שאינן מדוייקות משתקת את האפשרות לבצע פעולה בסקטור מסויים מבלי למכור את כל קרן הנאמנות.

קניה של קרן נאמנות שמדיניות ההשקעה שלה היא השקעה ב-2-3 מדדי מניות או ב – 2-3 מדדי אגרות חוב או השקעה בקרן נאמנות עם מדיניות השקעה הכוללת השקעה ב – 2-3 מדדי מניות וב – 2-3 מדדי אגרות חוב – נועלת אותנו בשכבות השקעה רבות במוצר אחד כך שאם שכבת השקעה פחות תתאים לנו אין לנו יכולת להגיב ובלבד שנמכור את קרן הנאמנות כולה.

לסיכום:

בנית תיק השקעות באמצעות קרנות נאמנות כדאי שתתבצע באמצעות קרנות נאמנות סקטוריאליות ומדדיות וגם מנוהלות (ובלבד שיש הגדרה מדוייקת למדיניות ההשקעה).

בכך ניתן יהיה לבנות תיק השקעות עם שכבות שכבות של סיכון באמצעות חשיפה מתאימה עם יכולת תגובה מתאימה ומדוייקת.

דוגמא לקרנות:

קרן מדוייקת: קרן המחקה ביצועי מדד ת”א 35, קרן נאמנות המחקה ביצועי מדד ספ500, קרן נאמנות המחקה ביצועי חברות טכנולוגיה, קרן נאמנות המחקה ביצועי תל בונד 40, קרן נאמנות המחקה ביצועי אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד.

קרן משולבת: קרן המחקה ביצועי מדד אג”ח מדינה 80%+מניות 10%, קרן המחקה ביצועי מדד קונצרני 50%+מדד מניות 50%, קרן נאמנות המחקה ביצעי מדד אג”ח מדינה 33%, ביצועי אג”ח קונצרני 33%, ביצועי מדד מניות ישראל 13%, ביצועי מדד מניות חו”ל 20%.

קרנות מנוהלות: אם יש מנהל קרן נאמנות שמצליח להציג ביצועים העולים על מדדי היחס – נבחר קרן המתאימה לנו לאלוקצית ההשקעות – קרן מנוהלת מניות או אגרות חוב

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.