הכנסה פסיבית בשוק ההון

מי לא מדבר היום על הכנסה פסיבית..

בסה”כ נשמע עסקה טובה – מבטיחים לנו השקעה שתניב לנו הכנסה קבועה לאורך שנים רבות. מה רע?!

לא רע. רק שבמרבית המקרים מדובר על פייק ניוז. ייצור הכנסה פסיבית אינה דבר של מה בכך ומצריך ידע, מקצועיות והון.

ברוב המקרים מדובר על עסקאות נדל”ן. השקעה בדירה שתניב שכר דירה קבוע מה שמהווה הכנסה פסיבית קלאסית.

האם ההכנסה הפסיבית מספקת?

נעשה חשבון: אם דירה בתל אביב עולה בממוצע כ – 4M ש”ח עליה מתקבל שכר דירה של 7,000 ש”ח נקבל תשואה ברוטו של 2.1% לשנה. ואם נקנה דירה בתל אביב ללא משכנתא ויש לנו את ה – 4M ש”ח נקבל הכנסה פסיבית של 7,000 ש”ח שהם 2.1% לשנה.

למה ברוטו? יש עלויות נוספות כגון מיסוי (מעל 5,000 ש”ח), עורך דין, תיווך, תחזוקה ועוד. נוותר על העובדה שלא יכול להיות דייר לתקופה מסויימת (שהרי מדובר בתל אביב).

עכשיו ננסה לבדוק כמה כסף אנחנו רוצים בחשבון הבנק כל חודש במסגרת ההכנסה הפסיבית.. אם נרצה 14,000 ש”ח – אנחנו צריכים להשקיע ב 2 דירות ובסה”כ כ – 8M ש”ח.

האם יש עסקאות טובות יותר? יתכן.

ואם לא נדל”ן – אז אולי שוק ההון יניב עבורנו הכנסה פסיבית.

גם בשוק ההון נשקיע 4M ש”ח ומאחר ואנחנו מעוניינים במשהו קבוע ופאסיבי אז נוותר על מניות כמעט בכלל ואולי נתייחס רק לחברות המחלקות דיביבדנד.

ברמת החוב: אם נשקיע באגרת חוב ממשלתית צמודת מדד שפדיונה עוד 30 שנה נקבל ריבית שנתית של 0.5% שמגלם נכון להיום תשואה לפדיון (ההנחה היא שנחזיק את האגרת מהיום ועד פדיונה) של 0.45% לשנה. שימו לב – מדובר על אג”ח צמוד מדד שכבר בשנה הקרובה הציפיות הן למדד של 2%.

המיסוי יעמוד על 25% מהרווח בניכוי מדד.

אם נשקיע באג”ח ממשלתי שקלי שמועד הפדיון שלו עוד 26 שנים נקבל ריבית שנתית קבועה של 3.75% שמגלמת נכון להיום תשואה לפדיון של 2.14%.

המיסוי יעמוד על 15% מהרווח.

אז אם נשקיע 4M ש”ח נקבל באג”ח הצמוד 18,000 ש”ח לשנה כהכנסה פסיבית – בתוספת מדד. המדד יתווסף הן לריבית והן על הסכום הכולל.

אם נשקיע 4M באג”ח השקלי – נקבל 85,600 ש”ח לשנה. כ – 7,133 ש”ח לחודש כהכנסה פסיבית.

בשוק ההון אנחנו יכולים להרחיב את מנעד הסיכון על מנת לנסות להגדיל את ההכנסה הפסיבית – שימוש באגרות חוב קונצרניות.

למשל: אג”ח ט צמוד מדד של חברת מישורים מציעה לנו תשואה לפדיון של 3.4% לשנה.

אז במקרה של אג”ח ט של מישורים – 4M ש”ח מציעים לנו הכנסה פסיבית של 136,000 ש”ח שהם 11,333 ש”ח לחודש.

סיכונים נוספים שניתן ליטול – באמצעות השקעה במניות של חברות המחלקות דיבידנד.

אז כפי שניתן לשים לב – על מנת להנות מהכנסה פסיבית מספקת יש צורך בהון לא קטן. כלל לא משנה אם מדובר בנדל”ן או ניירות ערך.

ההבדל המהותי בין הנדל”ן לניירות ערך טמון בתנודתיות הקיימת בתיק ההשקעות אל מול תנודתיות נמוכה מאוד בנדל”ן.

הבדל מהותי נוסף קיים בעובדה שעל מנת לקנות נכס נדל”ן ניתן לקבל עליו הלוואה ובכך למנף את ההון הקיים – רק שבמקרה כזה ההכנסה הפסיבית אינה קיימת מאחר והיא צריכה לשרת את החוב.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.