השקעה בדיבידנד

בנק הפועלים פרסם היום דוחות חזקים לרבעון השלישי של 2021. הבנק רשם רווח רבעוני של 1.207 מיליארד שקל ובתשעת החודשים האחרונים הבנק הרוויח קצת פחות מ 4 מיליארד שקלים. מתוך הרווחים יחלק הבנק דיבידנד בהיקף של 862 מיליון שקל.

חלוקת דיבידנד היא פעולה מורכבת משהו. מחזיקי המניות מקבלים חלוקה של הנכס שלהם. ממצב של שווי מניות למצב של שווי מניות+מזומן (בניכוי מס). אם נתעלם מהמס – בעל המניות יחזיק את אותו שווי רק שהפעם עם חלוקה בין מניות למזומן.

השקעה בחברות דיבידנד אינה מתאימה לכל אחד מאחר והיא משקללת שינויים, תנועות ומיסוי שאינם קיימים באחזקה “רגילה”.

עם זאת, חברות המחלקות דיבידנד הן, על פניו, השקעות טובות. מדובר על חברות מרוויחות שמחזירות\משלמות\משתפות את הרווח יחד עם כל מחזיקי המניות. קטנים כגדולים. אז נכון, אם אני משקיע גדול – אקבל דיבידנד גדול ואם אני משקיע קטן, הדיבידנד שאני אקבל יהיה קטן בהתאם. ועדיין, דיבידנד מחולק מהרווחים וככל שהחברה מצליחה יותר ומרוויחה יותר – פוטנציאלית – היא תחלק דיבידנד גדול יותר.

לא כל חברה מצליחה ומרוויחה מחלקת דיבידנד. דירקטוריון החברה הוא שמחליט האם תהיה חלוקה. יש חברות רבות שהדירקטוריון מעוניין להשקיע את יתרת הרווחים על מנת שהחברה תמשיל לגדול ולהרוויח ולכן לא יחלט על חלוקה. יש חברות שיש להם צרכי מזומנים משתנים או הוצאות עתידיות רבות ולכן הדירקטוריון יבחר שלא לחלק את יתרת הרווח.

דוגמא לאחזקה בנייר בעת חלוקת דיבידנד

בוא נאמר שאנו מחזיקים בחברה שכל פעילותה היא אחזקה בקופה עם מיליון שקל.

שווי החברה בבורסה – מיליון שקל. בהתאם לשווי הכסף בקופתה.

לחברה יש 20 מניות המוחזקות ע”י 10 משקיעים שונים ומחיר כל מניה בבורסה 50,000 ש”ח.

החברה מחליטה לחלק דיבידנד בהיקף של 100,000 ש”ח.

לאחר השלמת תהליך חלוקת הדיבידנד המשקיעים ימשיכו להחזיק את אותן מניות רק שהרכב השווי יהיה שונה.

לאחר השלמת תהליך חלוקת הדיבידנד הבורסה תתקן באופן טכני את מחיר המניה בהתאם לשווי הדיבידנד.

במקרה הנ”ל שווי המניה ירד טכנית ל 45,000 ש”ח ובעל המניות יחזיק עכשיו את אותם 50,000 ש”ח שהחזיק לפני התהליך רק שהפעם הוא יחזיק במניה בשווי 45,000 ש”ח + 5,000 ש”ח מזומן שחולק כדיבידנד (לפני מס).

שווי החברה הופחת בשווי הדיבידנד – מהלך הגיוני שהרי יצא מקופת החברה 100,000 ש”ח ולכן היא שווה עכשיו פחות אותו הסכום.

.

אז מה ההגיון לקנות מניות של חברה ואז לאחר חלוקת דיבידנד להישאר באותו השווי (מניות+מזומן)?

בדרך כלל חברות שואפות להמשיך לגדול, לתפתח ולהרוויח כך שיתכן מצב שגם נרשום הכנסה מדיבידנד וגם עליה בשווי המניות שברשותנו.

בשפה המקצועית קוראים לזה – תשואת דיבידנד. בדומה לתשואה מאגרת חוב.

מי שקורא אותי יודע שאני מעדיף אחזקה בסל או קרן מחקה – גם על מנת להימנע מתנועות מיותרות בחשבון וגם להימנע מחשיפה למניות החברה הבודדת שיכולה לאכזב. הן ברמת התוצאות והן ברמת הדיבידנד.

חשיפה באמצעות מכשיר עוקב יכול גם להשקיע את תשלום הדיבידנד בחזרה כך שאנו נמנעים מהתעסקות עם כניסת מזומן לחשבון ונמנעים מתשלום מס על דיבידנד.

משקיעים אמריקאים וותיקים, גדולים ומבוססים אוהבים להשקיע בחברות המחלקות דיבידנד וזאת כחלק מפילוסופיית השקעות ארוכת שנים.

בשנת 2020, עם פרוץ הקורונה, עלה בי חשש לא קטן שכל סקטור החברות המחלקות דיבידנד לא יחזיק מעמד מאחר וכולם נכנסו למגננה פיננסית. בזמן אמת האמנתי שהחברות יוותרו על חלוקת דיבידנד לטובת שמירה על המזומנים בקופה.

בבורסה בישראל נסחר מדד תל אביב תל – דיב ועליו יש קרנות עוקבות.

יש גם קרנות מנוהלות שפועלות בתחום כמו גם קרנות העוקבות אחר מדדי דיבידנד בוול סטריט.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.