ריבית נמוכה

מאז שנת 2008 מגמת הריבית בעולם ברורה – מטה! המשמעות המיידית היא פשוטה – תשואות אגרות החוב הגיעו לתשואות שפל היסטוריות לצד תשלום ריבית נמוכה בפיקדונות בנקאיים. לשם החידוד: ריבית בנק ישראל עומדת על 1.75% ריבית פדראלית בארה”ב – 0-0.25% ריבית גוש האירו – 0.75% פרט לארה”ב, הציפיות בישראל ובגוש האירו הן להמשך הפחתת ריבית […]

More