חוב אידיבי

לחברת אידיבי, בבעלות נוחי דנקנר, אגרות חוב סחירות המגלמות חוב בהיקף של 1.7 מיליארד שקלים. בניגוד לאחזקה במניות האחזקה באגרות חוב של פירמה הינה סוג של הלוואה עם מועד תשלומי ריבית ופרעון ידועים מראש. קניה של אגרת חוב היא הלוואה הניתנת לחברה כאשר הריבית המשולמת, התשואה לפדיון ומועדי הפרעון מגלמים את הסיכון בהשקעה. מאחר ואגרות […]

More