אינפלציה בישראל

האינפלציה הגלומה בישראל כפי שניצפת בפערי אגרות החוב הממשלתיות: לשנה – 2.7% לשנתיים – 2.8% לחמש שנים – 2.6% לעשר שנים – 2.4%

More