אלקטרה נדל”ן

במרבית המקרים איני נוהג לבחון מניות של חברות “קטנות” אולם יש יוצאי דופן. אלקטרה נדל”ן היא יוצאת דופן. הבעייתיות בחברות קטנות נובעת מהאפשרות של שינויים דרמתיים בפעילות העסקית ובתוצאות אך במידה והרצון הוא להישאר בצד הבטוח של המשוואה תמיד ניתן לקנות מק”מ של בנק ישראל. החברה פירסמה דוחות לרבעון הראשון 2012 מהם ניתן ללמוד על […]

More