גזרות האוצר בראשות יאיר לפיד

קל מאוד להעלות טענות נגד שר האוצר, יאיר לפיר, או נגד הממשלה כולה, על הגזרות הכלכליות שבפתח. עם זאת, כדאי וצריך לזכור שיש למדינה גרעון עמוק (מינוס בבנק) וכמו בכל משפחה בישראל (והמילה ‘כל’ גם יכולה שלא לעמוד במבחן) כאשר יש בור תקציבי (מינוס בחשבון) מחפשים מיד היכן ניתן להוריד הוצאות ואם אפשר גם להגדיל הכנסות. […]

More