בשביל כבוד צריך לעבוד

התשואות של אגח אידיבי בשמיים והמסקנות הן כאילו הולכים להסדר. ומיד, כהרף עין, משליכים את נ. דנקנר לסיר בו “מונחים טייקונים” כמו י. תשובה או א. בן דב או י. מימן. ובכן, לטעמי, אין שום אפשרות של השוואה בין דנקנר לכל השאר. מבט חטוף במצבת הנכסים הסחירים של האישים השונים יכולה להבהיר את הנקודה.

More