נוחי דנקנר

הרשות לניירות ערך, האמונה על ייצוג האינטרס הציבורי בכל הקשור להשקעות בניירות ערך, הציגה שלשום (שני 26.11.12) כי היא פועלת ללא משוא פנים גם מול אחד מאנשי העסקים הגדולים במשק החולש על מספר עסקים ומועסקים רבים במשק הישראלי – מר נוחי דנקנר. ביום שני נחקר דנקנר במשך 10 שעות במשרדי הרשות וביום שלישי נחקר מספר […]

More