חשיפה לשווקים בחו”ל

חשיפה לשווקים פיננסים בחו”ל יכולה להיעשות בשני דרכי פעולה: 1. קניית ניירות ערך ישירות בבורסות הזרות. 2. קניית ETF ‘ים – הנסחרים בישראל. צריך לזכור, חשיפה לחו”ל כוללת גם חשיפה מטבעית. עלייה או ירידה בשע”ח משפיעה מיידית על האחזקה המתורגמת לשקלים. אם נייר הערך עלה ב-2% ואילו שע”ח ירד ב-2% ההשקעה עומדת במקום, ללא רווח […]

More