חלל תקשורת – הערכת שווי

  חלל תקשורת בע”מ היא חברה ישראלית מאז 1989, אשר עוסקת מסחרית מאז 1996 במימון, רכישה ושיווק שירותי תקשורת לוויינית בשיתוף פעולה עם תעשייה אווירית וממשלת ישראל בפיתוח וייצור לוויינים, משתפת פעולה עם חברות ישראליות וזרות לצרכי הטסה והצבה בחלל וכן בעלת שיתופי פעולה עם חברות שונות המתמחות בהפעלה ובקרה על לוויינים (בעיקר תעשייה אווירית). […]

More