אובייקטיבי – חברות משפחתיות

אנו נתקלים בחברות משפחתיות בעיקר בסקטור הפרטי. חברות שאינן חשופות לציבור ומניותיהן לא נסחרות בבורסה. בחברות האלה לא נדע מי בעלי המניות העיקריים, מי המנכ”ל, מי חברי הדירקטוריון וכמה כסף מרוויחים 5 בעלי השכר הגבוה ביותר. מעט מאוד חברות משפחתיות מצליחות שנשארות גם פרטיות לאורך זמן. במרבית המקרים  מגיע העת שהחברה יוצאת בהנפקה (IPO) ומגייסת […]

More