חברות המחלקות דיבידנד

לאחרונה קיבלתי מספר מיילים בנוגע לחברות המחלקות דיבידנד. אז החלטתי גם אני להתייחס לעניין.אני מחלק את העניין ל-2:1. חברות המחלקות דיבידנד באופן קבוע ועקבי.2. חברות המחלקות דיבידנד השקעה בחברה המחלקת דיבידנד באופן קבוע מאפשרת למשקיע לנעול תשואה בדומה לריבית המתקבלת מריבית על השקעה באגרת חוב עם יכולת חישוב תשואה כלשהי.בדומה לאגרת חוב, גם חברות המחלקות […]

More