למה קרן נאמנות תתקשה להציג תשואות

רבים מהמשקיעים עושים שימוש בקרנות נאמנות שהם מכשיר לגיטימי והכרחי לפעמים באלוקציית תיק ההשקעות. עם זאת, כדאי לשים לב לקרנות “המתוחכמות” או “המסוכנות” שהיכולת שלהן להציג תשואות רף רלוונטיות (מינימום תשואת נכס הבסיס)  כמעט ואינן ברות קיימה. דוגמא: קרן נאמנות שמדד היחס שלה (הבנצ’מרק) הוא מדד s&p האמריקאי  – תוצאות הוגנות בקרן מין הסוג הזה […]

More