סימון קרנות ותעודות סל

מרבית הציבור אינו ער להבדלים בין המכשירים הפיננסים השונים – קרנות נאמנות ותעודות סל. בדיוק לשם כך בא חוק המחייב את את המנפיקים לציין את רמת החשיפות והסיכון בכל מכשיר פיננסי מונפק. להלן הסימנים הרלוונטים קרנות נאמנות קרנות שיעור חשיפה מניות מט”ח עד – 0 0 O עד – 10% 1 A עד – 30% […]

More