השקעה מדדית מול השקעה סקטוריאלית

יש כאלה שלא יבחינו בהבדל בין השקעה מדדית להשקעה סקטוריאלית אך מדובר בשינוי מהותי בבואנו לבנות אלוקציית השקעות טובה ומפוזרת כיאות. השקעה מדדית מתרכזת במדדי בורסה, בעיקר אלו המרכזיים והרחבים. דוגמא להשקעות מדדיות בישראל: תל אביב 35\90\125 – החשיפה היא למדד המוביל בבורסה של תל אביב והמשותף למניות המדד הוא שווי שוק גבוה. מדד ת”א […]

More