השקעה באגרות חוב זרות

חלק מהאלוקציה בתיק ההשקעות כדאי שתופנה גם לחו”ל. אם במניות ואם באג”ח – ההשקעה בחו”ל דורשת מאמץ אחר בעת בחירת ניירות הערך המתאימים למשקיע. אמנם המרחק הגיאוגרפי לא רלוונטי להשקעות אולם הכרת המוצרים, מערכות המסחר והציטוטים, שעות המסחר, עמלות, נגישות למידע רלוונטי, מגבלות רגולטוריות אחרות והפרשי שעות הם מכשול לא פשוט אל מול האלטרנטיבה של […]

More