קופת גמל בניהול אישי

מודל הניהול האישי של קופת הגמל (IRA) קיים בישראל מאז שנת 2007. אמנם לא התפתח אך קיים. ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול את הרחבת הניהול האישי כך שכל השכירים במשק יוכלו לחסוך לפנסיה במגבלות של גובה הפקדה שיעמוד על קצת יותר מ – 5 מיליון שקלים. אכן, רוב השכירים יצליחו להיכנס לרף הנ”ל. טרום […]

More