תוצאות קרן הנאמנות שלי

ציבור רחב של משקיעים עושה שימושי השקעה במכשיר פיננסי הנקרא קרן נאמנות. בין אם המשקיע  בוחר בעצמו או מחליטים עבורו, קרנות הנאמנות הן ניירות ערך פופולריים בקרב ציבור המשקיעים.

יועצי הבנקים יודעים כי אחזקה של קרנות נאמנות ע”י לקוחות הבנק מכניסה לבנק עמלות הפצה ‘שמנות’ שבמרבית המקרים הלקוח כלל אינו מודע לעמלה. בבתי ההשקעות השונים מחזיקים עבור הלקוחות קרנות נאמנות ‘ביתיות’ (קרנות הבית) של אותו בית השקעות ולא חלילה של בית השקעות אחר ובכך גובים מהלקוחות המחזיקים דמי ניהול גבוהים.

השאלה המתבקשת היא האם האחזקה בקרן נאמנות אכן עונה על הצורך ומאפילה על ביצועי המדד הרלוונטי או על קרנות נאמנות מתחרות.

רק אציין שלא פעם שמה של קרן נאמנות יכול להטעות ולבלבל את המשקיע מין השורה מאחר שהשם של הקרן לפעמים מסתיר אחזקות אחרות בקרן שאינן מתיישרות באופן מובהק עם שמה.

כדוגמא: ‘קרן נאמנות ישראל גגות סולריים’ – למשקיע מין השורה ברור כי קרן הנאמנות משקיעה במניות חברות בישראל העוסקות בגגות סולריים. לא פעם, במציאות, קרן הנאמנות משקיעה גם במניות בנקים, נדל”ן וגגות אחרים.

להלן בדיקה אקראית ונייטרלית של 2 קרנות נאמנות אל מול המדד הרלוונטי עבורן ואל מול משפחת הקרנות כולה:

קרן נאמנות – מיטב נדל”ן – מס’ קרן – 5104203

המשקיע הממוצע יכול להבין כי קרן הנאמנות משקיעה בתחום מניות הנדל”ן ובתשקיף הקרן מצויין כי הקרן משקיעה במניות לצד מינוף של עד 120%

בחינת דמי ניהול: הקרן גובה דמי ניהול שנתיים בשיעור של 3.02% 

להלן ביצועי קרן הנאמנות, ביצועי המדד וביצועי הממוצע הענפי*

  • 12 חודשים: מיטב נדל”ן – 4.36%- , מדד הנדל”ן – 2.19% +, ממוצע ענפי קרנות נדל”ן – 2.58%+
  • מתחילת שנה: מיטב נדל”ן – 4.68%+, מדד הנדל”ן – 7.19%+, ממוצע ענפי קרנות נדל”ן – 7.74%+

קרן נאמנות – מגדל אג”ח להמרה – מס’ קרן – 5131255

המשקיע הממוצע יכול להבין כי קרן הנאמנות משקיעה באגרות חוב להמרה. בתשקיף הקרן מצויין כי הקרן משקיעה עד 30% במניות ומדד היחס עבודה הוא מדד קונצרני כללי.

בחינת דמי ניהול: הקרן גובה דמי ניהול שנתיים בשיעור של 2.02%

להלן ביצועי קרן הנאמנות, ביצועי המדד וביצועי הממוצע הענפי*

  • 12 חודשים: מגדל אג”ח להמרה – 4.98%+, מדד קונצרני כללי – 7.74%+, ממוצע ענפי קרנות אג”ח להמרה – 5.63%+
  • מתחילת שנה: מגדל אג”ח להמרה – 7.68%+, מדד קורנצרני כללי – 8.82%+, ממוצע ענפי קרנות אג”ח להמרה – 8.9%+

 

* מקור נתונים: מאיה – מערכת אינטרנט להודעות, אתר האינטרנט ביזפורטל

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי