ממתי חדשות טובות הופכות לרעות עבור הבורסה?

ממתי חדשות טובות הופכות לרעות עבור הבורסה?

התשובה כנראה נמצאת ברצון המשקיעים לראות את הריבית האמריקאית יורדת. אך ככל שנתוני הכלכלה מראים שהמצב די טוב, הצריכה לא נשחקת, מקומות העבודה לא נעלמים ונתוני הצמיחה לא קורסים – הציפיה שהריבית תרד מתרחקת וכך מרחיקה את המשקיעים מהשוק. שלא לומר – גורמת למשקיעים למכור מניות.

אני מאמין שהיום אנחנו נמצאים כבר במקום שכולם נזכרים ומכירים בנורמה – הריבית הנוכחית אינה חריגה וכולם מכירים בכך שהיא לא תחזור לאפס ועידן הכסף הזול הסתיים לעת עתה.

עכשיו צריך לדעת להתנהל בתנאים החדשים ויש לא מעט שחקנים בשוק שלא מכירים רמות ריבית ואינפלציה כאלו. הדבר נכון גם לישראל. יותר מ 10 שנים של כסף זול סיממו את הציבור.

ולכן צריך להבין ולזכור שהשווקים יודעים לתת תשואות פנטסטיות גם בתנאי ריבית ואינפלציה כמו שיש היום (וגם בתנאים יותר גרועים) ולכן אל לנו להיגרר אחר הבהלה.

ולא אתעלם כמובן מהפיל שבחדר – אג”ח ממשלת ארה”ב ל 10 שנים נסחר בתשואה לפדיון של 4.81%.

המשמעות היא שהשקעה באגרת חוב של ממשלת ארה”ב לתקופת זמן של 10 שנים תניב לנו 4.81% כל שנה. אחרי שהתרגלנו לתשואות מאוד נמוכות שנים כה רבות – נראה שיש פה עסקה משתלמת.

איפה הקאצ’?

אם נרצה לממש את ההשקעה באמצע הדרך על מנת להשקיע במקום אחר (שוק מניות טוב או אגרות חוב טובות יותר) – בהחלט יכול להיות שנאבד את התשואה הזאת מאחר והיא מחושבת תחת הנחה שאנחנו משקיעים לכל התקופה עד הפדיון.

אז כמו כל דבר בחיים – אין ארוחות חינם.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.