חודשיים מלחמה – עליה בוודאות

אחרי חודשיים של מלחמה נראה כאילו המצב ברור. הוודאות עלתה.

זה בא לידי ביטוי באופן בולט בבורסה. הבורסה שונאת אי וודאות ואוהבת עד אין קץ את הוודאות. הוודאות יכולה להיות נוראית – אך היא עדיין וודאות.

מה שנתן רוח גבית לשווקים בחודשי המלחמה היה גם המצב בשווקים בחו”ל. בארה”ב – המשך הציפיה לירידה באינפלציה ובירידה בריבית, דחפה את המדדים שם למעלה ואת תשואת האג”ח למטה.

הדבר היחידי שאינו מתומחר בוודאות של הימים הללו בבורסה היא מערכה גדולה בצפון. מערכה שכזאת תשפיע על כל הבורסות בעולם.

מאחר ומדינת ישראל אומרת בפירוש שהיא לא תפתח מערכה יזומה בצפון כל עוד לא הסתיימו האירועים בדרום השוק מקבל זאת כוודאות מסוימת ועוד יותר מכך – כנראה שאי פתיחת מערכה עד כה על ידי לבנון (חיזבאללה) מעידה על הצד השני יותר מאשר עלינו. אני לא חושש.

מה שברור מהמלחמה הוא שהמשק נכנס לסוג של האטה לצד הוצאה ממשלתית גבוה ושתמשיך לעלות, אם בעזרה לשוק האזרחי, החזקת כוח מילואים גדול, ואם בהגדלת תקציב הביטחון של מדינת ישראל למספר שנים קדימה.

התשובה הפיננסית לאירועים מסוג זה יבואו לידי ביטוי בציפיות להורדת ריבית ולדעתי להורדת ריבית בפועל. אם לא בפעימה הקרובה – זו שלאחריה.

כניסה למתווה של ריבית יורדת תטיב עם אגרות החוב לסוגיהן וככל שהמח”מ (משך חיים ממוצע – זמן חייה של אגרת החוב) ארוך יותר – כך התגובה לריבית חזקה יותר. אגרות החוב הארוכות נפגעו בשנת 2022 כתוצאה מהעליה החדה בריבית כתוצאה מהמלחמה באירופה (רוסיה אוקראינה) וכן נפגעו במחצית הראשונה של שנת 2023 מהשמירה על מתווה ריבית עולה כאשר הציפיות להורדת ריבית כל הזמן נדחקו הצידה.

המצב שונה היום משמעותית. במיוחד בישראל.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.