החלק הסולידי של תיק ההשקעות שלך

משקיעים רבים נוטים לחשוב כי החלק הסולידי של תיק ההשקעות הוא כ”כ סולידי עד אשר אין אפשרות להפסיד בו – שהרי הוא סולידי. בחינת החלק הסולידי מעלה מסקנות שונות. עד שנת 2007 נחשבה אגרת החוב של חברת ‘אפריקה’ של לב לבייב כהשקעה סופר סולידית. הייעוץ בגין אגרת חוב זו היה במסגרת הסולידית של תיק ההשקעות. מה […]

More