ביטוח ישיר

ניתן למנות את חברת ביטוח ישיר כאחת המוצלחות בענף הביטוח. החברה מוכרת מוצר זהה לחברות הביטוח הסורתיות בעלויות נמוכות משמעותית (המדובר בעלויות המכירה ולא במחיר המוצר ללקוח). האם החברה נסחרת בשווי שוק נמוך או גבוה (חצי מיליארד שקל) ניתן, אולי, ללמוד מבעלת השליטה – חברת צור שמיר אחזקות בע”מ – שבעת האחרונה רכשה מניות ביטוח […]

More