תוכניות חילוץ אמריקאיות וסיפורי אג”ח

המשבר של שנת 2008, שהחל עוד בשלהי שנת 2006, השאיר את קובעי המדיניות הכלכלית בעולם עם פה פעור ומול שוקת שבורה. החששות ממשבר שלא תימצא לו תחתית היו באוויר ומצב של חדלות פירעון כלל עולמית היו ממש על סף הדלת. הדלת של כולנו. הממשל הבריטי הוא זה שפעל ראשון ולאחר מכן פעל הממשל האמריקאי. בשלהי […]

More