הכשרת הישוב

בין הבעיות הבולטות באחזקה ניתן למנות את הגדרתה של חברת הכשרת הישוב כחברת אחזקות. חברות האחזקה הן הפגיעות ביותר עד כה במיני משבר הפוקד את השווקים הפיננסים. בין הנקודות החיוביות ניתן למנות את ההנפקה של חברת הבת (69.87%)-הכשרה אנרגיה – המחזיקה פוטנציאל של מרבצי גז עם פוטנציאל רווח משמעותי והינה בעצם ה’פלאג נאמבר’ שיעביר את […]

More