חברות העומדות בפני הצעת רכש או רכישה

לאחרונה התפרסמו בתקשורת הכתובה והאלקטרונית ידיעות אודות רכישות צפויות של חברות ציבוריות הן באמצעות הצעת רכש והן באמצעות רכישה ע”י חברה חיצונית. את הנתונים השונים ניתן לקבל באתר הבורסה לניירות                            ערך (http://maya.tase.co.il) והוא גלוי לציבור כולו. כל חברה ציבורית – חברה שמניותיה נסחרות בבורסה – חייבת בפרסום כל מידע העלול להשפיע על המשקיעים. בין החברות ניתן […]

More