מה יהיה מחיר המניה מחר?

הטענה המרכזית השוררת בשווקים הינה שהשקעת ערך תניב את הרווחים הגבוהים ביותר. עם זאת, קיימות בשוק ההון מספר דרכי השקעה ולכולן יש תוקף ומקום. שיטת הערך גורסת שניתוח מעמיק של דוחות החברה, עסקיה והנהלתה תהווה עוגן מספק על מנת להגיע להחלטה האם להשקיע במניותיה תוך ציפייה שהחברה תייצר ערך בטווח הארוך שישורשר למחיר המניה ולרווח […]

More