בתי השקעות לא נותנים ייעוץ השקעות

אני מבין שהכותרת אכן מפתיעה – אך כך הם פני הדברים. כל בית השקעות שמנהל גם קרנות נאמנות מחויב בסוג של דיסקליימר. אני מדגיש את המילים והמשפטים הרלוונטים עבור מי שעדיין לא יודע או לא מבין את ההבדל בין חברת השקעות (לשם הדוגמא קראתי לחברה – “חברת ההשקעות בע”מ”) לבין יועץ פרטי. דיסקליימר שזה לשונו: […]

More