השקעה ביחידות ההשתתפות-נפט\גז

בין המכשירים הפיננסים הנסחרים בבורסה ניתן למצוא את חברות חיפושי הנפט והגז. בניגוד להשקעה במניות של חברות “רגילות” ההשקעה בחברות חיפושי הנפט והגז הינה באמצעות יחידות השתתפות (יה”ש) ומכאן גם שמן. למשל – ישראמקו יה”ש. נהוג לומר כי ההשקעה בתחום היא מסוכנת מאוד וזה אכן נכון. השקעה מסוג זה נקראת השקעה של 0-1 (אפס-אחד). אפס-לא […]

More