יועצים בשרות הכסף

במהלך הימים האחרונים נוהל דיון ער בפורומים שונים בפייסבוק בנוגע ליועצים פיננסים. מאחר ומרבית האנשים אינם בקיאים בחוק ואינם מבחינים בין סוגי השרות השונים שליועצים מותר להעניק – הם מתבלבלים, ועוד יותר חמור מכך – נותנים ל”יועצים” שונים להתעסק להם בפיננסים מבלי לדעת שזה אסור וחמור מכך – עלול לכרום להם נזק. ראשית אכתוב איזה […]

More