“מלחמת המטבעות”

מלחמת המטבעות הוא מונח שלא רבים מבינים את משמעותו. אנסה בפוסט קצר להסביר את המשמעות של תנודה מטבעית מעבר להשתקפות במחירי ניירות הערך ויותר ברמת המאקרו. לאחרונה דובר רבות על שער השקל מול הדולר. המטבע הישראלי התחזק מול הדולר באופן משמעותית בעת האחרונה. התחזקות השקל הווה אומר – פחות שקלים עבור דולר בודד – או […]

More