מזומן בעו”ש

בימים האחרונים פורסם ע”י בנק ישראל כי הציבור בישראל מגדיל את אחזקותיו הנזילות ביותר – מזומן בעו”ש. אפשר להבין את הרציונל הפשוט מאחורי החלטה שכזאת – מצד אחד, הפיקדונות הבנקאיים שהריבית עליהם נמוכה מאוד ומצד שני לא כולם מוכנים ליטול סיכוני השקעה (מה שבמרבית המקרים נובע מחוסר ידע) וכמובן נשארה סוגיית הנדל”ן שמרוב דיבורים על […]

More