מזרחי טפחות – הערכת שווי

הנחות יסוד בהערכת השווי תאור החברה ושוק המטרה:  בנק מזרחי טפחות בע”מ הוקם כבנק למימון והשקעות בישראל בשנת 1923 כבנק מזרחי בע”מ ומטרתו היתה לעזור במימון ההתיישבות בישראל. בשנת 1997 הוא הופרט ובשנת 2005 הוא אוחד עם בנק טפחות בע”מ ומאז נקרא בנק מזרחי טפחות בע”מ.  הבנק עוסק בבנקאות בישראל ובחו”ל. לבנק כ-30 חברות בנות העוסקות […]

More