תשואות אג”ח ממשלתי

בעיתות משבר בשוק המניות עובר כסף רב לנכסים חסרי סיכון. בעיתות משבר המשקיעים מעוניינים לשמר את תיק ההשקעות ולא להפסיד מירידות שערים ברכיב המנייתי ומסיטים השקעה לעבר אגרות חוב שונות בהן העתיד ברור יותר. כמובן שגם ברכיב אגרות החוב יש שכבות השקעה רבות: אג”ח קונצרני, אג”ח ממשלתי, טווחי מח”מ, צמוד, שקלי, מט”ח. תחום אגרות החוב […]

More