קונה ניירות ערך? כמה אתה מתמקח על המחיר?

בבואנו לבצע קניה של ניירות ערך כמו מניות, אגרות חוב, קרנות סל או ETF’ים, יש לנו אפשרות לנקוב מחיר בו אנחנו מעוניינים לבצע את העסקה. במבט על הבוק (ספר הפקודות) נראה את 5 ההצעות הטובות ביותר (בישראל, של קניה או מכירה) ולצד המחיר הנוכחי\האחרון ננסה להגדיר את המחיר שמתאים לנו. לפעמים ההפרשים בין הפקודות הוא […]

More