מה זה CDS

CDS – ראשי תיבות: Crdit Default Swap – מכשיר המודד את מרווחי האשראי או עלויות ההגנה מפני חדלות פירעון הן מדינתי והן קונצרני. בחלק הקונצרני המדד  בעיקר אל מול אגרות חוב בדרוג הגבוה מ-A. התנודות ב-CDS מבטאות את רחשי המשקיעים בעולם אל מול המתרחש ועד כמה יקר להגן על עצמך כמשקיע אל מול חדלות פירעון. […]

More