אלקטרה נדל”ן אג”ח ג’

המצב בשווקים הפיננסים שולח אותי לאתר בכל עת מקורות השקעה שיאפיינו את התקופה ואת הסיכון המתבקש. להלן נתונים לגבי אגרת חוב סדרה ג’ של חברת אלקטרה נדל”ן. המדובר באגרת חוב צמודת מדד הנסחרת בתשואה לפדיון של מעל 11% במח”מ 1.8. החברה נמצאת בהליך מואץ של מימוש ומכירת נכסים כאשר בקופתה יש 200 מ’ ש’ לערך. […]

More