נייס

שתי אסכולות בתחום ההשקעות. האחת גורסת כי הנתונים הפיננסים של החברה והתחזיות לעתיד לצד תשואת דיבידנד צריכה להיות המקור לקבלת החלטה ואילו האסכולה השניה גורסת כי ניתן לעשות שימוש בתורת הניתוח הטכני ולקבל החלטה על בסיס התנהגות גרף המחירים. מין הראוי לציין כי האחת מזלזלת בשניה. האסכולה החדשה, כך אני קורה לה, יכולה לעשות שימוש […]

More