האם אנחנו בדרך לסאב פריים ציוני?

ועדה בינמשרדית שחברים בה אנשי האוצר ובנק ישראל צפויה לפרסם בקרוב דו”ח ביניים שיאפשר לבנקים לגלגל את הסיכון של המשכנתאות  הישר אל התיק הפנסיוני של החוסכים. המהלך מכונה בשם “איגוח משכנתאות”. בכלכליסט היטיבו לתאר בפשטות את משמעות המהלך: “תחת מכשיר האיגוח יוכל בנק, למשל, למכור הלוואה שנתן במנגנון מוסדר. בזמן שהבנק עושה זאת, הוא מוכר גם את […]

More