רוצה להשקיע? עודף באינפורמציה

זה אכן קוסם לעשות שימוש במבחר כלים רב ולנסות לשלב את כל האינפורמציה הקיימת על מנת לקבל החלטה להשקיע בניירות ערך אולם, עודף אינפורמציה רק גורע ולכן כדאי להתמקד בכלים הרלוונטים. רוב הכלים בסיסיים ועליהם יש להוסיף את כלי ההשקעה המתאימים לכל אחד ולהסתפק בהם בלבד.

More