מלאו כיסי באגוזים

הנה פסח מגיע ואנו לפני תקופה בה החום מזכיר לנו עד כמה אין לנו במדינה חורף. בפן הפיננסי העלייה באי הוודאות הכלכלית מזכירה לנו עד כמה אנו קשורים בגלובליזציה פיננסית. מאחר והמשבר נמצא בעיצומו אני לא יכול לנבא מתי נצא ממנו. אחרי הכל המשבר פרץ לשווקים הפיננסים בקיץ 2007 ואילו לציבור הרחב המשבר מוכר רק מהחודשים […]

More