קופת גמל להשקעה

אין קסמים במדינת ישראל. אין קסמים במיסים, אין קסמים בתשואות, אין קסמים בהשקעות ואין קסמים בניהול הסיכון. עם זאת, מדינת ישראל אכן משחררת מפעם לפעם את החבל לטובת האנשים שחיים פה. קופת גמל להשקעה היא מוצר משלים שיעמוד בין מספר מוצרים דומים אך יאפשר למשקיעים עוד מספר פעולות שלא היו קיימות עד כה. קודם כל […]

More