קמהדע

לקוח שלי האיר את תשומת ליבי בנוגע למניות חברת קמהדע. החברה פועלת בתחום פיתוח, ייצור ושיווק תרופות בתחום הביופרמצבטיקה. ככלל, איני מתרשם מחברות המפתחות תרופות ותוצאותיהן תלויות ועומדות כנגד פיתוח כזה או אחר. עם זאת, אין להתעלם מהעובדה שחברות מסוג זה יכולות לתת אפסייד משמעותי למחזיקי המניות במידה ופיתוחיה יעברו את המשוכות הרלוונטיות. בנוסף, ניתן […]

More