חברה שרושמת רווח הון מקנית אג”ח עצמית

כל החברות בבורסה נקראות ‘חברות מדווחות’. ישנן חברות שאינן בבורסה וגם הן נקראות חברות מדווחות. במסגרת חברות מדווחות ניתן למנות חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה, או אגרות חוב סחירות או חברות שבעבר היו חברות סחירות וכיום כבר לא אך עדיין יש עליהן חובת דיווח. כל משקיע מכיר ויודע מהוא רווח הון עבורו – לקנות נייר ערך […]

More